Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

মুক্তিযোদ্ধার তালিকা
মুক্তিযোদ্ধা কার্ড নংমুক্তিযোদ্ধা ভাতাভোগীর নামপিতার নামগ্রাম
১০২৫সেনাতন চাষামৃত আকুল চাষাবালিয়া
১০২৭                                      কার্তিক পাথর             মৃত ফগু পাথরটিলাগাঁও
১০২৮                                     মনিন্দ্র বাউরী             মৃত সুধার বাউরীবাংলাবাজার
১০২৯                                     অনিল নায়েক             মৃত বলদি নায়েকবাঘরিহাল
১০৩০                                     সুবাস চন্দ্র দেব              সতিশ চন্দ্র দেবজালালীয়া
১০৯৫                                     মো: আং ছোবহান         মৃত মো: ছাবির উদ্দিনরাজকান্দি
১০৯৬                                    সতিশ চন্দ্র সিংহ           মৃত মরুলী চাঁন সিংহতিলকপুর
১০৯৭                                    আব্দুল মুনিম         মৃত হাজী আব্দুল রশিদকামুদপুর
১০৯৮                                    প্রফুল্ল বর্ধন              মৃত প্রল্লাদ বর্ধনসুনছড়া
১০৯৯                                    অনুপ কুমার রায়            মৃত অধির কুমার রায়জালালীয়া
১১১৬                                    মোহিত নাগ               মৃত নারু নাগসুনছড়া
৯৫৯                                   রাকেশ শব্দকর             মৃত নন্দি শব্দকরফজিরগাও নছরতপুর
১৩৮৩৯                                   নায়েক ময়না মিয়া             মৃত আম্বর মিয়াকামুদপুর